Tuesday, 27 September 2011

Menjawab Ayat dan Surat tertentu....Daripada Abu Hurairah RA berkata:
  "Barangsiapa yang membaca: والتين والزيتون apabila sampai pada ayat:  أليس الله بأحكم الحاكمين
hendaklah menjawab: بلى و أنا على ذلك من الشاهدين.
  "Barangsiapa yang membaca: لا أقسم بيوم القيامة apabila sampai pada akhir surah tersebut
hendaklah menjawab: بلى أليس بقادر على أن يحيي الموت.
  "Barangsiapa yang membaca: المرسلات apabila sampai pada ayat: فبأي حديث بعده يؤمنون

hendaklah menjawab: ءامنا بالله تعالى
                                                                                (HR ABU DAUD & TIRMIZI)

Daripada Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW Ketika membaca: سبح اسم ربك الأعلى
Baginda bertasbih: سبحان ربي الأعلى.
                                                                               (HR AHMAD DAN ABU DAUD)

Daripada Nail bin Hajar RA, berkata: Aku mendengar Nabi SAW membaca: و لا الضالين
kemudian berdoa: امين dengan memanjangkan bacaannya.
                                                                              (HR ABU DAUD)

No comments: