Monday, 17 October 2011

Serban

Serban(العمامة)
- kain yg dilipat dan dililit di atas kepala mengelilingi kopiah. Biasanya pemakaian
serban ialah dengan cara melilitkannya pada kopiah.
- serban adalah sunnah secara pasti.

Dalil:
1) Jabir RA berkata: دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة يوم الفتح و عليه عمامة سوداء
"Nabi memasuki kota Makkah ketika hari pembebasannya dengan memakai serban hitam"
(diriwayatkan di dalam sahih muslim, sunan abu daud, sunan ibnu majah, sunan at-Tirmizi
& sunan an-Nasa'i)
2) Amr bin Harith berkata: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم عمامة سوداء
"Aku melihat di atas kepala Rasullah serban hitam"
(Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Daud & Sunan an-Nasa'i)
3) Amr bin Harith juga berkata: إن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس و عليه عمامة سوداء
"sesungguhnya Nabi berkhutbah dan di atas kepalanya serban berwarna hitam"
(Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah & Sunan Abu Daud)

Jenis Serban Rasulullah:
1)Muhannakah: serban yang selalu dipakai oleh Baginda
2)Baidha'(warna putih): serban yang selalu dipakai oleh baginda
3)Aswad: serban yang dipakai Baginda ketika hari perayaan
4)Zar az-Zu'abah: serban yang jarang dipakai oleh baginda

Ukuran serban:
1)Imam Nawawi: Rasulullah mempunyai 2 helai serban; satu berukuran kecil 6/7 hasta
dan satu lagi 12 hasta

Warna:
Hitam, kuning, putih

Source:
Sheikh Muhadir Haji Joll

No comments: